Subdomain là gì ?

Ngày đăng: 03:41 PM 07/11/2019 - Lượt xem: 288

SubDomain là gì?

Subdomain là phần mở rộng của một tên miền. Một subdomain là một trang web thứ 2 đi theo tên miền chính. Bạn có website mysite.com, bạn muốn tạo một diễn đàn thảo thuận cho các thành viên của mysite.com thì sử dụng sub domain forum.mysite.com là một ý tưởng hay; thay vì bạn cần phải mua một tên miền mới thì hãy sử dụng subdomain “forum“, điều này giúp khách truy cập dễ nhận ra đây chính là diễn đàn thảo luận của mysite.com. Nó giống như chi nhánh cửa hàng của bạn.

đăng ký nhận bản tin định kỳ

Kết nối với chúng tôi: