Tên miền (domain)

Ngày đăng: 09:24 AM 07/11/2019 - Lượt xem: 290

Tên miền (Domain) là gì?

Tên miền hay còn gọi là domain là tên gọi có tác dụng để thay thế 1 địa chỉ IP dài và khó nhớ như: 123.45.67.89 trên internet  thành một “Domain Name” hay “Tên Miền” có dạng là abc.com. Nó giống như địa chỉ cửa hàng của bạn để mọi người có thể tìm tới. 

 

Cấu tạo và lưu ý về tên miền: 

Tên miền gồm 2 thành phần

– Tên: Gồm các chữ cái từ a – z, các số 0 – 9, dấu gạch ngang “-“, tổng số ký từ nhỏ hơn 255.

Ngoài ra tên miền các quốc gia có thể sẽ có dấu, như tên miền Tiếng Việt của VN: Tênmiền.vn

– Mở rộng ( Đuôi ) tên miền bắt đầu bằng dấu chấm “.” vd: abc.com.vn

 

 

đăng ký nhận bản tin định kỳ

Kết nối với chúng tôi: